Zarząd

Tomasz Toboła - Prezes Zarządu Pil-Buildin Sp. z o.o.
Tomasz Toboła

Magister inżynier budownictwa. Swoją karierę zawodową od początku związał z firmą Pil – Building Sp. z o.o. kolejno na stanowisku: inżyniera, kierownika robót oraz kierownika budowy. W 2012r. ukończył Podyplomowe Studia Menadżerskie – Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem. W tym samym roku objął stanowisko Prezesa Zarządu nowopowstałej spółki Pil – Building Inwestycje Sp. z o.o. , która zajmuje się projektami deweloperskimi. Od 2012r. jest członkiem WOIIB. We wrześniu 2016r. powierzono mu stanowisko Prezesa Zarządu firmy Pil – Building Sp. z o.o. Tomasz Toboła w wolnych chwilach oddaje się swoim pasjom: brydż sportowy, gry planszowe oraz sport.

Damian Kwiatkowski - Wiceprezes Zarządu Pil-Building Sp. z o.o.
Damian Kwiatkowski

Magister inżynier budownictwa. Absolwent Politechniki Szczecińskiej. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 2006r. pracując przy realizacji inwestycji budowlanych w dziedzinie konstrukcji stalowych. W 2007r. został pracownikiem firmy Pil – Building Sp. z o.o., gdzie jako inżynier budowy zdobywał doświadczenie w generalnym wykonawstwie obiektów budowlanych. W 2009r. został członkiem Zachodniopomorskiej Izby Inżynierów i Techników Budownictwa i jednocześnie rozpoczął pracę na stanowisku kierownika budowy. 1 września 2016r. Damian Kwiatkowski objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu firmy Pil – Building Sp. z o.o. W wolnych chwilach ucieka do swoich zainteresowań, którymi są: sport oraz turystyka.

Zaufali nam

© 2016  |  Pil-Building Sp. z o.o.
Projekt i realizacja MYKK