Praca

Firma Pil-Building Sp. z o.o. będąca jedną z największych firm budowlanych w regionie poszukuje: 

 

Pracownika Działu Kadr i Płac

 

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • Sporządzanie dokumentacji kadrowej (umów o pracę, świadectw pracy, aneksów do umów o pracę, wystawianie skierowań na badania lekarskie, współpraca z działem BHP w zakresie szkoleń oraz wypadków),
 • Ewidencja i rozliczanie czasu pracy, urlopów, zwolnień lekarskich,
 • Wprowadzanie danych do systemu kadrowo – płacowego,
 • Sporządzanie list płac, deklaracji ZUS, PIT, PFRON,
 • Obsługa Portalu Sprawozdawczego GUS,
 • Weryfikacja składników wynagrodzenia i potrąceń oraz analiza kosztów płac,
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z ZFŚS.

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie, preferowane wyższe kierunkowe,
 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Znajomość przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz podatkowych,
 • Znajomość pakietu Office (WORD oraz EXCEL),
 • Znajomość programu Optima, Płatnik oraz PFRON będzie dodatkowym atutem,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Komunikatywność i wysoki poziom kultury osobistej,
 • Punktualność, rzetelność, pracowitość, odpowiedzialność, uczciwość, elastyczność.

Oferujemy:

 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia zależne od doświadczenia i posiadanych kompetencji,
 • Umowę o pracę na pełen etat,
 • Możliwość korzystania z ZFŚS,
 • Możliwość rozwoju zawodowego, podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach,
 • Pracę w miłym zespole.

 

Prosimy o kontakt:

Ewa Urtnowska

Kierownik Działu Kadr i Płac

Pil-Building Sp. z o.o.

Bydgoska 33/3

64-920 Piła

Tel.kom. 665 010 779

E-mail: ewaurtnowska@termotech.pl

 

 

Pracownika Działu Logistyki (realizacji inwestycji) – SPECJALISTĘ DS. LOGISTYKI.

 

Zakres obowiązków:

 • obsługa Kierownictw Budów w zakresie zaopatrzenia w materiały i usługi budowlane,
 • bieżąca analiza rynku dostawców, podwykonawców,
 • przygotowywanie materiałów i złożenie zapytań ofertowych na dostawy i wykonawstwo robót w celu wybrania podwykonawcy,
 • negocjacje zebranych ofert,
 • sporządzanie analiz wszystkich otrzymanych ofert pod kątem ekonomicznym i przedstawienie ich kierownikowi działu,
 • uzgadnianie warunków umownych i opracowywanie umów dla podwykonawców oraz zleceń dla dostawców,
 • uzupełnianie rejestru zleceń i umów oraz rejestrów podzleceń,
 • prowadzenie korespondencji dot. usterek i przekierowywanie zgłoszeń do odpowiednich.

Wymagania:

 •  wykształcenie zawodowe lub wyższe,
 • umiejętne prowadzenie negocjacji,
 • podstawowa wiedza techniczna,
 • doświadczenie pracy w zakresie: logistyk, przedstawiciel handlowy lub pracownik działu zakupów,
 • łatwość nawiązywania kontaktów,
 • bardzo dobra organizacja czasu pracy,
 • wysoka kultura osobista.

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • stałe godziny pracy (7:00-15:00)
 • przyjemną atmosferę pracy
 • pomocny zespół
 • ciekawą pracę pełną różnych wyzwań

 Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

  

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst 
jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)

 

Administratorem danych osobowych jest PIL-BUILDING Spółka z o.o. 64-920 Piła, ul. Bydgoska 33/3 (zwana dalej Spółką).

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji i podjęcia decyzji odnośnie zatrudnienia osoby na stanowisko, wskazane w ogłoszeniu.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w przypadku dobrowolnego podania innych danych osobowych udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

Odbiorcą danych osobowych, poza Spółką, będą: pracownicy oraz współpracownicy Spółki biorący udział w procesie rekrutacji, w przypadku zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną i umożliwienia wstępu do siedziby Spółki – podmiot świadczący usługi ochrony obiektu, w przypadku podjęcia decyzji o zatrudnieniu – podmiot realizujący świadczenia z zakresu medycyny pracy.

 

Jeśli Pani/Pana kandydatura nie zostanie wybrana, Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte po zakończeniu rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje.

 

W przypadku Pani/Pana zatrudnienia dane będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce w sposób wskazany na stronie internetowej organu nadzorczego pod adresem www.giodo.gov.pl. Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w dokumentach aplikacyjnych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.

 

 

 

Zaufali nam

© 2016  |  Pil-Building Sp. z o.o.
Projekt i realizacja MYKK