Powołanie nowego Zarządu
01 września 2016

Zarząd Pil-Building Sp. z o.o.

Zgromadzenie Wspólników zdecydowało o powołaniu nowego Zarządu w osobach:

 

Tomasza Toboły jako Prezesa Zarządu oraz Damiana Kwiatkowskiego jako Wiceprezesa Zarządu.

 

W związku z powyższym, z tym samym dniem Zgromadzenie Wspólników powołało Radę Nadzorczą w składzie: Zygmunt Proń, Piotr Toboła i Ryszard Hoffmann. ​

 

Ustępujący Zarząd składa serdeczne podziękowania za owocną współpracę wszystkim Inwestorom, Podwykonawcom, Pracownikom i Współpracownikom.

Zaufali nam

© 2016  |  Pil-Building Sp. z o.o.
Projekt i realizacja MYKK