Budownictwo inwentarskie

Park Drobiarski Sp. z o.o.

Zakład Wylęgarni Drobiu
Rok realizacji: 2015’
Czas realizacji: 11 mies.
Powierzchnia: 2.390 m²
Kubatura: 17.640 m³
Lokalizacja: Śmiłowo, Polska
Rozbudowa budynku Zakładu Wylęgarni Drobiu w Śmiłowie, na działce nr 194
w Śmiłowie, gm. Kaczory.

Zakład Rolniczo – Przemysłowy „Farmutil HS” S.A.

Budynek gospodarczo - składowy
Rok realizacji: 2016’
Lokalizacja: Śmiłowo, Polska

Park Drobiarski Sp. z o.o.

Ferma brojlerów
Rok realizacji: 2014’
Czas realizacji: 10 mies.
Powierzchnia: 17.591 m²
Kubatura: 72.600 m³
Lokalizacja: Kadłubek k/Białej, Polska
Rozbudowa istniejącej Fermy Brojlerów Kurzych o 6 nowych hal wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Zakres prac obejmował roboty budowlane wraz z koordynacją montażu hal stalowcyh, modernizacją obiektów istniejących, wykonaniem isntalacji elektrycznych i sanitranych.

PHU ROL-BIG Sp. z o.o.

Ferma brojlerów w Czarnkowie
Rok realizacji: 2015’
Lokalizacja: Czarnków, Polska
Budowa fermy brojlerów kurzych w Hutce gm. Czarnków

Ferma Drobiu Kryska Jakub

AGRIFARM Sp. z o.o
Rok realizacji: 2015’
Lokalizacja: Mościska, Polska
Budowa fermy brojlerów w Mościskach.

Park Drobiarski Sp. z o.o.

Ferma brojlerów
Rok realizacji: 2014’
Czas realizacji: 9 mies.
Powierzchnia: 7.580 m²
Kubatura: 40.844 m³
Lokalizacja: Radzanek, Polska
Rozbudowa istniejacej Fermy Brojlerów Kurzych o 3 nowe hale. Zakres prac obejmował roboty budowlane wraz z koordynacją montażu hal stalowcyh, wykonaniem isntalacji elektrycznych i sanitranych.

Zaufali nam

© 2016  |  Pil-Building Sp. z o.o.
Projekt i realizacja MYKK